เรื่องรักเราไม่เท่ากัน

แม่และลูกการเลี้ยงดูอีกคนมีแม่อยู่บ้านเดียวกันแต่อีกคนแม่อยู่ต้องจังหวัดแตสุดท้ายก็เข้าใจการที่แม่ก็เสียไปโยที่ตัวเองพึ่งเข้าใจกับการที่แม่คอยบอกตลอดมา

Advertisements
Video | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s